Pola typu input, select, textarea

Pola typu input

Formularz elektroniczny, tak jak jego papierowy odpowiednik, składa się z odpowiednich pól służących do różnych celów. Pierwsza grupa pól formularza to input — czyli formularze pozwalające wprowadzić określone dane. Oto przykład definicji:

<input type=” „name=” „value=” „size=” …