Szkolenia zawodowe – czy warto brać w nich udział?

Biznes

15-03-2021

Rynek pracy rządzi się swoimi prawami, najlepiej odnajdą się w nim osoby, które są elastyczne i są w stanie się dopasować do zachodzących w nim zmian. Pracownicy, którzy stale dążą do rozwoju są bardziej cenieni w środowisku zawodowym, co przekłada się na znacznie wyższe zarobki. Trzeba mieć tego świadomość, że pozyskiwanie nowych kompetencji jest pożądane i przynosi wiele zysków. Jeśli jesteś osobą, stojącą u progu możliwości szkolenia dowiedz się jakie korzyści przynosi ta inwestycja. Oto kilka z głównych argumentów przemawiających za uczestnictwem w szkoleniach.

Większe perspektywy na rynku pracy

Osoba, prezentująca szeroki wachlarz umiejętności zyskuje miano specjalisty w różnych dziedzinach. Pozwala to na zatrudnienie w miejscu, spełniającym własne upodobania. Ponadto wysokie kompetencje będą przydatne w trakcie negocjacji finansowych podczas ustalania wysokości wynagrodzenia za pracę. Dbanie o rozwój zawodowy jest korzystne pod kątem zmian, zachodzących na rynku pracy. Wynika to ze zmieniającego się zapotrzebowania na daną profesję. Trendy zmieniają się co kilka lat, dlatego warto pozyskiwać nowe kompetencje.

Szkolenia zawodowe – czy warto brać w nich udział?

Korzyści płynące z dodatkowych kwalifikacji

Faktem jest to, że im więcej kompetencji mamy, tym bardziej jesteśmy efektywni w pracy. Wydajność ta wpływa również na wysokość wynagrodzenia. Osiąganie dobrych wyników w pracy jest mocnym argumentem do przyznania awansu czy premii. Zdobyte umiejętności wpływają nie tylko na wysokość zarobków, ale także na postrzeganie samego siebie. Dodatkowe kwalifikacje zwiększają poczucie własnej wartości, a co za tym idzie następuje wzrost motywacji do pracy.

Jakie szkolenia warto podejmować? – szkolenia graficzne, językowe itp.

Zasadne jest to, kiedy szkolenia są powiązane z pracą zawodową. Do najczęściej spotykanych szkoleń zalicza się szkolenia graficzne albo szkolenia językowe. Bardzo dobra znajomość języków obcych jest w stanie zwiększyć zarobki nawet o 35%. Ponadto warto pogłębiać te obszary, które znajdują się w kręgu naszych zainteresowań.

Jednym z miejsc, oferujących profesjonalne szkolenia graficzne jest m4gseminars. W ofercie znajdują się warsztaty takie jak np. Visual Masterclass, Precision in 3D czy Models for Games. Szkolenia są tak przygotowane, by uczestnicy nie tylko mogli zdobywać wiedzę, ale dodatkowo ją utrwalać.

Dofinansowanie szkoleń

Bardzo często pracownicy są kierowani na szkolenia przez pracodawcę, gdzie większość kosztów, a często całość jest pokrywana przez zakład pracy. Jeśli szkolenie jest organizowane przez osobę zewnętrzną zawsze można pozyskać informacje dotyczące tego, czy w danym miejscu pracy występują świadczenia związane z dofinansowaniem szkoleń i kursów. Osoby bezrobotne również mogą skorzystać z dofinansowania do szkolenia. Występuje możliwość ubiegania się o tzw. bon szkoleniowy z urzędu pracy. Przed podjęciem ostatecznej decyzji i wpłaceniu pieniędzy za szkolenie warto dokładnie sprawdzić jakie możliwości dofinansowania posiadamy, bywa, że dzięki temu rozwiązaniu z naszej kieszeni upłynie znacznie mniej gotówki.

 

Podobne artykuły