Udostępnianie Internetu w telefonie

Technologie

28-06-2021

W smartfonach dostęp do Internetu jest już na porządku dziennym. Odpowiednia ilość megabajtów pakietu internetowego jest potrzebna, zwłaszcza podczas wyjazdu. Istnieją jeszcze trzy sposoby na udostępnianie Internetu z telefonem działającym na Androidzie.

Udostępnianie Internetu w telefonie

Udostępnianie Internetu z telefonu z Androidem

Chcąc udostępnić Internet z routera Wi-Fi należy w pierwszej kolejności włączyć pakiet danych oraz przejść do ustawień. Następnie konieczne jest wybranie zakładki „połączenia” oraz „udostępnianie Internetu”. Kolejnym krokiem jest wybór konkretnego routera i włączyć go przełącznikiem. Niezbędna jest jeszcze konfiguracja urządzenia. Istnieje ponadto możliwość wyboru sieci oraz urządzeń, na których miałby być udostępniony Internet. Ciekawą opcją jest także ustawianie limitu danych oraz czasu, przez jaki połączenie ma być utrzymywane. Użytkownik telefonu może w każdej chwili sprawdzić listę wszystkich urządzeń, które są połączone z routerem.

Łączenie przez USB lub Bluetooth

Są jeszcze dwa sposoby na udostępnienie Internetu w smartfonie. Do tego celu może przydać się tethering USB. Po podłączeniu telefonu do komputera, należy wejść w ustawienia i przejść do zakładki „połączenia”. Z tego poziomu wybiera się opcję udostępniania Internetu i włącza opcję routera lub tetheringu USB. Kolejnym krokiem jest połączenie z siecią udostępnianą przez urządzenie. Następnie potrzebne jest sprawdzenie, czy pakiet danych został włączony. Podobnie jak zaakceptowanie prośby o zezwolenie na połączenie. Taki wymóg dotyczy na przykład urządzeń opartych na Androidzie 6.0. Nieco podobnie udostępnia się Internet przez Bluetooth. W pierwszej kolejności potrzebne jest włączenie modułu i zmienić ewentualne ustawienia. Urządzenie musi być przede wszystkim widoczne. Wszystkie wskazane możliwości występują również w iPhone’ach. Zdarza się jednak, że poszczególni operatorzy mogą zablokować możliwość udostępnień Internetu. Wówczas właściwie jedynym rozwiązaniem jest zmiana karty, opcja udostępniania powinna stać się widoczna.

Podobne artykuły