Analizy rynku - co warto sprawdzać w 2022 roku?

Biznes

20-06-2022

badania rynkowe to bardzo szerokie pojęcie, może właściwie dotyczyć każdej branży. Jak wiadomo rok 2022 przyniósł wiele trudnych momentów mających wpływ na funkcjonowanie ludzi na całym świecie. W tym artykule jednak przyglądamy się bliżej sytuacji panującej w Polsce, której nie poprawia fakt galopującej inflacji. W parze z tym idą trudności z zakupem węgla i wiele innych problemów, dlatego wszystko to wymusza przeprowadzanie bieżących analiz rynkowych.

Badania rynku dla poszczególnych branż

Trudna sytuacja panuje na pewno w sektorze budowlanym, gdzie wiele firm notorycznie zgłasza znaczne pogorszenie sytuacji. To bardzo zła wiadomość dla osób planujących budowę własnego domu, wskazuje na to między innymi wskaźnik klimatu koniunktury. W lipcu wyniósł on aż -15,2, a badania rynku dają pesymistyczny obraz przyszłości. Wpływ na to mają między innymi niekorzystne wartości nowych zamówień i produkcji elementów budowlanych w naszym kraju. Dość duża ilość firm budowlanych zgłasza znaczne opóźnienia płatności za wykonane prace budowlano-montażowe. Wiele mówi się ponadto znacznych podwyżkach cen zarówno materiałów, jak i poszczególnych etapów wykonywanych prac na placach budowy. Specjaliści niemal jednogłośnie twierdzą, że częściową odpowiedzialność za taki stan ponosi obecna sytuacja geopolityczna. Wystarczy wskazać na zmniejszenie ilości pracowników fizycznych pochodzących z Ukrainy. Zdecydowali się oni na powrót do swojego kraju i podjęcie próby odparcia ataków. Skutkiem tego są duże opóźnienia w zakresie realizacji większości inwestycji budowlanych. Są one spowodowane ponadto trudnościami z dostawami materiałów i surowców potrzebnych w branży budowlanej. Analizy rynkowe niestety nie napawają optymizmem, a nawet przeciwnie – nie przewidują nagłej poprawy sytuacji.

Analizy rynku - co warto sprawdzać w 2022 roku?

Co z branżą turystyczną?

Pojawiające się zmiany sprawiają, że dynamiki nabrała również branża turystyczna, od której wymaga się dostosowywania. Potrzebne są błyskawiczne reakcje, elastyczność podejmowanych działań i szersze spojrzenie na główną grupę docelową swoich klientów. Największym problemem dla tego sektora była pandemia koronawirusa, która postawiła wymaganie w postaci odnalezienia się w nowej rzeczywistości. Chodzi między innymi o zmiany w funkcjonowaniu hoteli i innych miejsc noclegowych, z dnia na dzień pojawiały się informacje o nowych restrykcjach wprowadzanych w poszczególnych krajach. W momencie, gdy sytuacja zdawała się stabilizować wybuchł konflikt na Ukrainie, który w dużym stopniu wymusił przeprowadzenie nowych badań rynkowych. Wśród czynników, które się zmieniły należy wspomnieć o nawykach konsumentów, którzy zaczęli wymagać dwustronnej komunikacji. Przestali oni przyjmować do wiadomości suche komunikaty, oczekują wyjaśnień i reakcji linii lotniczych na ich oczekiwania. Na tym przykładzie dość łatwo odpowiedzieć na pytanie jak działają badania rynku. Pozwalają na dostrzeganie zmian, jakie zaszły w konkretnej branży, to rodzaj bodźca, który staje się dobrze zauważalny. Odpowiedzią na niego musi być szybka reakcja i rozwiązanie ewentualnych problemów.

Podobne artykuły