Pole typu select


Pole typu select

Kolejną grupą pól formularza jest select. Pole tego typu pozwala nam na wybranie jednej lub kilku pozycji z listy. Jego konstrukcja wygląda następująco:

<select name=”nazwa_naszej_listy“>
<option>pierwsza pozycja</option>
<option>druga pozycja</option>
<option>trzecia pozycja</option>
</select>

W przypadku select, podobnie jak przy polach typu input, możemy określić jego nazwę — atrybut name.

Znacznik <option></option> definiuje jedną pozycję z listy. Taka definicja pola typu select pozwala na wybranie tylko jednej pozycji z naszej listy. Aby dać możliwość wyboru kilku, naszą definicję musisz uzupełnić o atrybut multiple, zgodnie z tym, co prezentuje podany przykład. Pamiętaj, że w przypadku strony zgodnej ze specyfikacją XHTML atrybut multiple musi mieć postać taką, jak ta na poniższym przykładzie.

<select name=”nazwa_naszej_listy” multiple=”multiple”>
<option>pierwsza pozycja</option>
<option>druga pozycja</option>
<option>trzecia pozycja</option>
</select>

Ostatnim atrybutem, używanym przy polach typu select, jest size. Określa on, ile pozycji z listy ma być widocznych na ekranie. Podanie zmiennej jako większej lub równej liczbie pozycji zdefiniowanych w ramach pola pozwoli nam wyeliminować pasek przewijania, pojawiający się z boku pola.

<select name=“nazwa_naszej_listy” multiple=”multiple” size=”5″>
<option>pierwsza pozycja</option>
<option>druga pozycja</option>
<option>trzecia pozycja</option>
</select>

tmp61a4-1Na rysunku widać przykład pola typu select w różnych wariantach.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *