Sztuka tworzona przez artystę i odbiorcę

W dzisiejszych czasach technika w dużym stopniu zrewolucjonizowała współczesną sztukę. Stało się tak, ponieważ artyści w swojej pracy twórczej coraz częściej sięgają po możliwości, jakie daje im korzystanie z Internetu oraz różnego rodzaju urządzeń elektronicznych. W ten sposób powstało bardzo ciekawe zjawisko, które obecnie funkcjonuje pod nazwą sztuki multimedialnej. Samo pojęcie implikuje już fakt, że sztuka ta ma angażować różne zmysły odbiorcy, ma działać na niego wielokierunkowo. Często w dziełach tej dziedziny sztuki można spotkać się z tym, że widz jest w sposób bezpośredni angażowany w proces twórczy. Oczywiście cały pomysł stworzenia jakiejś instalacji, czy też może sytuacji artystycznej pochodzi od autora, jednak to odbiorca decyduje, na przykład poprzez przyciskanie odpowiednich guzików pilota czy włączanie wybranych czujników ruchu o tym, co stanie się za chwilę. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie zastosowanie bardzo nowoczesnych rozwiązań elektronicznych i gwałtowny rozwój nowych technologii oraz dostępność często bardzo skomplikowanych urządzeń.

Leave a Reply