Multimedia i ikony

Jednym z wielkich kroków milowych rozwoju multimediów było powstanie ikony. Możemy pominąć fakt, że jej twórcy całkowicie nie zauważyli możliwości, jakie prosty symbol graficzny jakim jest ikona daje. Obecnie bez ikon trudno wyobrazić sobie korzystanie z Internetu, ale również z wielu urządzeń elektronicznych. Wielkim plusem jaki posiadają ikony jest to, że możemy dzięki nim korzystać z poszczególnych programów w sposób intuicyjny. Przekaz ikoniczny jest rozumiany niemal na całym świecie, więc nie ma konieczności budowania przekazu odmiennego pod względem wyglądu dla osób żyjących w różnych kulturach. W ten sposób programy multimedialne jakie tworzone są w sieci mogą mieć jedną postać dla wielu odbiorców. Korzystać mogą z takich programów zarówno osoby jakie mają bardzo dużą wiedzę na temat Internetu, czy programów komputerowych. Z korzystaniem z ikon nie będą mieli problemu również osoby, jakie są laikami, jeśli chodzi o korzystanie z możliwości programowania, czy nowoczesnych urządzeń elektronicznych.

Leave a Reply