Pola typu input, select, textarea

Pola typu input

Formularz elektroniczny, tak jak jego papierowy odpowiednik, składa się z odpowiednich pól służących do różnych celów. Pierwsza grupa pól formularza to input — czyli formularze pozwalające wprowadzić określone dane. Oto przykład definicji:

<input type=” „name=” „value=” „size=” …


Budowa stylu

Budowa stylu

Ogólny schemat konstrukcji stylu wygląda następująco:

selektor {cecha: wartość; cecha: wartość; etc.;}

W schemacie budowy stylu widocznym w poprzednim podrozdziale zamiast słowa selektor należy podstawić odpowiednią nazwę — innymi słowy, znacznik z języka XHTML/HTML. Jest to bardzo proste. …


Jednostki względne

Do określania wielkości czcionki, grubości obramowania czy też szerokości marginesów kaskadowe arkusze stylów wykorzystują względne i bezwzględne jednostki miary. Podobnie wygląda sprawa używanych definicji kolorów.

Jednostki względne

px — piksele

p {margin-left: 20px;}

Jednostka ta opiera się na pojedynczych punktach …


Umieszczanie stylów w dokumencie

Umieszczanie stylów w dokumencie

Kaskadowe arkusze stylów mogą być osadzone w kodzie strony na kilka sposobów. Specyfikacja przewiduje następujące rozwiązania:

■    Style wewnętrzne
♦    lokalne
♦    zagnieżdżone

■    Style zewnętrzne
♦    dołączone
♦    importowane

Pierwszym rozwiązaniem jest umieszczenie deklaracji stylu …


Różnice pomiędzy formatowaniem za pomocą XHTML/HTML i CSS

Różnice pomiędzy formatowaniem za pomocą XHTML/HTML i CSS

Zacznę od prostego przykładu formatowania akapitu za pomocą atrybutów samego języka XHTML/HTML. Pamiętaj, że to sposób już przestarzały i niezalecany przez konsorcjum W3C.

<p><font color=”green” face=”arial”>Tekst akapitu</font></p>

Teraz sprawdzę, w jaki sposób …


Ramki

Ramki

Na samym początku spróbuję odpowiedzieć na pytanie, czym są ramki. Otóż jest to rozwiązanie, pozwalające w jednym oknie przeglądarki wyświetlić kilka stron. Używając ramek, możesz podzielić okno przeglądarki na kilka części — w zależności od potrzeb — iw nich …


Przesyłanie treści formularza

Przesyłanie treści formularza

Na samym początku, przy określaniu ram formularza, skorzystałem z możliwości wysłania go e-mailem. Jest to najłatwiejsze rozwiązanie obsługi formularza, ale efekt, jaki uzyskamy, pozostawia wiele do życzenia. Dalej zamieszczamy przykład wysłania formularza o następującej treści:

Imię: BARTEK…


Formularze

Formularze

W naszym życiu wypełniamy dziesiątki, jeśli nie tysiące formularzy. Wynika to z faktu, że jest to najprostsza forma zdobywania ściśle określonych informacji. Język XHTML/HTML posiada zestaw znaczników, odpowiedzialnych za generowanie elektronicznych formularzy.

Formularz jest używany w bardzo wielu przypadkach. …


Dodatkowe elementy tabeli

Dodatkowe elementy tabeli

Opisywana specyfikacja języka HTML wprowadza trzy nowe znaczniki związane z tabelami. Mam tutaj na myśli: <thead></thead>, <tbody></tbody> oraz <tfoot> </tfoot>. Znaczniki te służą do wyodrębnienia nagłówka, ciała i stopki tabeli i są bardzo przydatne przy formatowaniu za …


Zagnieżdżanie tabel

Zagnieżdżanie tabel

Na pewno pamiętasz, w jaki sposób zagnieżdżaliśmy listy. Teraz te wiadomości się przydadzą, ponieważ zasada zagnieżdżania tabel jest dokładnie taka sama. Poniżej zamieszczam prosty przykład tabeli zagnieżdżonej wewnątrz komórki innej tabeli. W listingu umieściłem dodatkowo komentarze, dzięki czemu …