Budowa stylu

Budowa stylu

Ogólny schemat konstrukcji stylu wygląda następująco:

selektor {cecha: wartość; cecha: wartość; etc.;}

W schemacie budowy stylu widocznym w poprzednim podrozdziale zamiast słowa selektor należy podstawić odpowiednią nazwę — innymi słowy, znacznik z języka XHTML/HTML. Jest to bardzo proste. …


Jednostki względne

Do określania wielkości czcionki, grubości obramowania czy też szerokości marginesów kaskadowe arkusze stylów wykorzystują względne i bezwzględne jednostki miary. Podobnie wygląda sprawa używanych definicji kolorów.

Jednostki względne

px — piksele

p {margin-left: 20px;}

Jednostka ta opiera się na pojedynczych punktach …


Umieszczanie stylów w dokumencie

Umieszczanie stylów w dokumencie

Kaskadowe arkusze stylów mogą być osadzone w kodzie strony na kilka sposobów. Specyfikacja przewiduje następujące rozwiązania:

■    Style wewnętrzne
♦    lokalne
♦    zagnieżdżone

■    Style zewnętrzne
♦    dołączone
♦    importowane

Pierwszym rozwiązaniem jest umieszczenie deklaracji stylu …


Różnice pomiędzy formatowaniem za pomocą XHTML/HTML i CSS

Różnice pomiędzy formatowaniem za pomocą XHTML/HTML i CSS

Zacznę od prostego przykładu formatowania akapitu za pomocą atrybutów samego języka XHTML/HTML. Pamiętaj, że to sposób już przestarzały i niezalecany przez konsorcjum W3C.

<p><font color=”green” face=”arial”>Tekst akapitu</font></p>

Teraz sprawdzę, w jaki sposób …