Archive for 26 marca 2015

Komputery dawniej, dziś i w przyszłości

O tym, że elektronika, a co za tym idzie, wszelkiego rodzaju komputery, pełnią bardzo ważną rolę w naszym życiu, doskonale wiemy wszyscy. Warto więc, z całą pewnością, przyjrzeć się temu procesowi nieco bliżej i zrozumieć go lepiej tak, by nie było najmniejszych nawet wątpliwości powiązanych bezpośrednio z tym tematem. Okazuje się bowiem, że od momentu, kiedy elektronika, a za nią komputery wkroczyły w nasze życie, nic nie jest takie, jak przedtem. Dziś jesteśmy w stanie znacznie szybciej wykonywać wiele zadań, które kiedyś zajmowały miesiące i dni, a dziś, zajmują kilka sekund, albo minut. W przeszłości komputery służyły nam jedynie do wykonywania obliczeń. Dziś oczywiście, tego typu komputery także można w praktyce działania znaleźć i warto o tym na pewno pamiętać, jednakże ich rola, w związku ze zwiększaniem się multimedialności, uległa znaczącym zmianom. Korzystamy z nich nie tylko licząc, czy też pracując w jakikolwiek sposób, ale także dla rozrywki. Mówi się, że przyszłe urządzenia elektroniczne powiązane z komputerami dadzą nam jeszcze większe szanse na rozrywkę, oraz wszystko, co powiązane jest bezpośrednio z tym tematem w praktyce. Warto więc się im na pewno przyjrzeć nieco bliżej i zrozumieć ten fenomen.

Spinotronika w zastosowaniu praktycznym i teoretycznym

Większość z nas codziennie używa różnych urządzeń i maszyn oferowanych przez XXI wiek. Są to między innymi pojazdy i urządzenia funkcjonujące między innymi dzięki obwodom elektrycznym, bądź polegające na tworzeniu lub modulowaniu sygnału radiowego. Spinotronika jest dziedziną elektroniki, mega troniki. Odnosi się do tego, że w tradycyjnych układach scalonych nośnikiem informacji są zmiany w przepływie prądu, w spinotronice jest pod uwagę spiny elektronu. W układach elektronicznych elementem aktywnym, czyli tak zwanym czynnym jest ładunek elektronu. Spinotronika tworzy nowe perspektywy konstrukcji komputerów kwantowych. W spinotronice spin elektronów jest elementem będącym na równi z jego ładunkiem elektrycznym. W szerszym znaczeniu spinotronika obejmuję dziedzinę informatyki kwantowej oraz kwantowe obliczenia wykorzystujące spiny elektronów. Spinotronika jest to nowa gałąź elektroniki mezoskopowej, która wyłoniła się stosunkowo nie dawno i jest w początkowej fazie swojego rozwoju, która jeszcze się rozwija.