Archive for 9 lipca 2014

Komputer – zagrożenie dla niektórych zawodów

Wiemy z historii, jak to w wieku XIX, kiedy to odbyła się rewolucja technologiczna w dziedzinie usprawnienia pracy w fabrykach, głównie włókienniczych, zastosowanie nowych maszyn wiązało się z licznymi protestami tysięcy pracowników fabrycznych, którzy narzekali, że coraz to nowe maszyny zabierają im pracę. Od tamtej pory proces technologiczny na całym świecie cały czas postępuje naprzód, pozbawiając lub skutecznie ograniczając możliwości pracy dla milionów pracowników – przykładem mogą być linie technologiczne przy produkcji samochodów czy innych urządzeń, gdzie maszyny wykonują pracę, a człowiek jedynie je nadzoruje. Ostatnio rozwój systemów komputerowych sprawia, że coraz więcej zawodów może czuć się zagrożonych bezrobociem – obecnie w USA prowadzone są bardzo zaawansowane technologicznie badania na systemem komputerowym, który w dużym stopniu zastąpi armię dziennikarzy zajmujących się newsami – to komputer sam będzie układa poszczególne serwisy informacyjne, człowiek je tylko będzie podawał do publicznej wiadomości.